Peat

Pasākumi

2019. gada 25. oktobrī Saeimas Latgales apakškomisijas izbraukuma sēdē Balvu novadā notika diskusija par nozares neizmantoto potenciālu un attīstības iespējām Latgales reģionā. 
Diskusijā piedalījās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti un kūdras nozares pārstāvji – Latvijas Kūdras asociācijas biedri, kā arī Balvu novada pašvaldības pārstāvji. Pēc diskusijas deputāti apmeklēja vienu no lielākajām kūdras produktu ražotnēm Latgalē – uzņēmuma “Compaqpeat” ražotni Balvu novada Briežuciema pagastā. 
Diskusijas gaitā tika rādītas šādas prezentācijas: 
Ingrīda Krīgere. Latvijas kūdra 
Uldis Ameriks. Laflora 
Valdis Polmanis. Compaqpeat 
Aigars Pušpurs. Balvu novads 

LU zinātniskā konference 31.01.2017.
Latvijas Univesritātes 75. zinātniskās konferences ietvaros notika konference "Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā". LKA nodrošināja konferences tiešraidi un ņēma aktīvu dalību tās norisē. 
Ar Dienas kārtību var iepazīties šeit:  dienas_kartiba_31.01..pdf (360,92 KB)   
Konferencē bija šādas prezentācijas:

Nosaukums:   Ingrīda Krīgere Latvijas kūdras nozare un tās izaicinājumi 
Prezentācija:    Krigere.pdf (2,30 MB)  
Nosaukums : Uldis Ameriks Kaigu purva rekultivācijas plāns klimata pārmaiņu kontekstā  
Prezentācija:    Ameriks.pdf (2,62 MB)  
Nosaukums : Renārs Skudra Kūdras pārstrāde un nozares ilgtspēja
Prezentācija:    Skudra.pdf (4,67 MB)  
Nosaukums   : Laimdota Kalniņa Jānis Dreimanis, Ilze Ozola, Elīza Platpīre, Reinis Bitenieks, Inārs Dreimanis, Ingrīda Krīgere, Juris Nusbaums Kūdras īpašību izmaiņas dabas apstākļu un cilvēka darbības ietekmes rezultātā
Prezentācija:           Kalnina.pdf (7,70 MB)    
Nosaukums   : Jānis Karušs Ģeoradara pielietošanas iespējas purvu izpētē
Prezentācija:        Karuss.pdf (6,37 MB)    
Nosaukums   : Oļģerts Aleksāns Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos
Prezentācija:        Aleksans.pdf (5,77 MB)    
Nosaukums   : Vaira Obuka, Karina Stankeviča Sapropelis: no izpētes līdz pielietojumam
Prezentācija:        Obuka.pdf (2,42 MB)    
Nosaukums   : Laimdota Kalniņa Inese Silamiķele, Ilze Ozola Purvu un kūdras pētniecības pamatlicēja Pētera Nomala pētījumu nozīmīgums līdz pat mūsdienām
Prezentācija:           Kalnina.pdf (3,93 MB)    
Nosaukums   : Ieva Bebre, Dagnija Lazdiņa. Izstrādātas kūdras atradnes apmežošanas rezultāti 10 gadus pēc rekultivācijas 
Nosaukums   :       Inga Grīnfelde, Jovita Pilecka, Olga Frolova, Kristīne Valujeva Frēzkūdras ieguves ietekme uz augstā purva hidroloģisko režīmu 
Prezentācija:        Grinfelde.pdf (1,91 MB)    
Nosaukums   : Jānis Dreimanis Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Līga Paparde Kūdras īpašību pētījumi dažādi ietekmētajās Laugas purva teritorijās 
Prezentācija:        Dreimanis.pdf (2,27 MB)    
Nosaukums   : Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš Zemā tipa kūdras izmantošanas iespējas
Prezentācija:        Krumins.pdf (3,48 MB)
Nosaukums : Andis Lazdiņš Siltumnīcefekta gāzu emisijas un CO2 piesaiste apsaimniekotu mitrāju augsnēs 
Nosaukums : Oskars Purmalis Kūdras humusvielas un to pielietošanas iespējas 
Nosaukums : Liene Auniņa, Baiba Bambe, Ilze Čakare, Anna Mežaka, Anita Namatēva, Vija Kreile, Inese Silamiķele, Baiba Strazdiņa Purvu stāvoklis Latvijā: septiņpadsmit īpaši aizsargājamo purvu inventarizācijas rezultāti 
Nosaukums : Dagnija Lazdiņa Ieva Bebre Laimdota Kalniņa, Līga Vilka, Sarmīte Rancāne, Kristaps Makovskis un Dace Šterne Kritēriju izstrāde pamesto kūdras atradņu piemērotības zemkopībai noteikšanai 
Nosaukums : Artūrs Jansons Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā 
Nosaukums : Kaspars Pabērzs LIFE REstore – degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošana 

 

 

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.