Peat

Aktuālie projekti

  • Inovatīvs mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis 

    Valsts un ES atbalsta pasākuma “Sadarbība”16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” projekts 

    Projekta numurs 22-00-A01612-000010 
    Projekta mērķis: izmantojot biotehnoloģijas, izveidot organisku, ilgstošas iedarbības mēslošanas līdzekli, kurš sastāv no dzīvnieku mēsliem, kūdras un īpašiem mikroorganismiem. Izveidot produktu, kas veicina ražas pieaugumu mežsaimniecības, laukkopības un dārzkopības kultūrām. Ieviest bezatlikuma tehnoloģijas, samazināt minerālmēslu lietošanu. Izstrādāt produktu, kas ir augiem viegli uzņemamā formā, palielina humusa daudzumu augsnē, atjauno un uzlabo augsnes auglību un uzlabo augsnes fizikālās īpašības. Izmantojot vietējās izejvielas, uzlabot saimniecību ekonomiskos rādītājus. Izstrādāt produktu, kas ļauj samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi, virszemes un gruntsūdens piesārņojumu ar slāpekli un fosforu saturošiem savienojumiem pēc kūtsmēslu izkliedēšanas ar tradicionāliem paņēmieniem. Racionāli un videi draudzīgi apsaimniekot kūtsmēslus, izvairoties no slāpekļa izskalošanās riska palielināšanās. Atbildīgi apsaimniekot kūdras ieguves vietas, rodot jaunu risinājumu labi sadalījušās kūdras izmantošanai, lai saimnieciski racionāli varētu izmantot visus ieguves vietā pieejamos kūdras resursus. Projekta rezultātā paredzēts izveidot birstošas formas un granulu veida mēslošanas līdzekļus, kas apstrādāti ar aktīvajiem mikroorganismiem. Veikt produkta izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtējumu uz eksperimentālās izpētes pamata. 

Ar jaunā mēslošanas līdzekļa izstrādes gaitu var iepazīties  ŠEIT.

Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 30. jūnijs - 2025. gada 30. jūnijs 
Projekta EIP darba grupa:  
Vadošais partneris: Biedrība “Latvijas Kūdras asociācija” 
Sadarbības partneri: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Cūku audzētāju asociācija; Latvijas Universitāte, LV Mežzinātnes institūts "Silava", LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce", SIA "EDO Consult", Stādu un kūdras inovāciju fonds SKIF, ZS "Baltiņi", Lauksaimniecības satūtsabiedrību asociācija  
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 
Kontaktinformācija:
Projektu koordinātore Valentīna Doze, e-pasts: valentina@lcaa.lv 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:  
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.