Peat

Kāpēc kļūt par biedru

  • LKA ir vienīgā organizācija Latvijā, kas pārstāv kūdras nozares intereses gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī.
  • LKA seko līdzi politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādei un vēršas attiecīgajās ministrijās, ja nepieciešami labojumi vai papildinājumi.
  • Iespēja piedalīties kopsapulcēs, kurās tiek apspriesti un izlemti Latvijas kūdras nozarei aktuālie jautājumi.
  • Arī lielākā daļa padomes sēdes, kuras notiek katru mēnesi, ir atvērtas visiem Asociācijas biedriem.
  • Sporta spēles. Asociācija uzskata, ka būtiska ir Asociācijas biedru kopības sajūta un strādājošo veselība. To veicināšanai kopš 2003.gada tiek rīkotas Latvijas Kūdras sporta spēles.
  • Iespēja par samazinātu dalības maksu piedalīties Baltijas Kūdras ražotāju forumā un katru gadu tikties ar kūdras ražotājiem, pārstrādātājiem, pircējiem u.c. ne tikai no Baltijas, bet arī citām pasaules valstīm. Katru gadu forumu organizē cita Baltijas valsts. Foruma dalībnieki apskata aktuālas tēmas kūdras nozarē, apmainās ar informāciju, iepazīstas ar kāda uzņēmuma darbu vai dodas ekskursijā uz kādu ar purvu vai kūdru saistītu vietu.
  • Tā kā LKA ir arī Starptautiskās Kūdras Apvienības (IPS) biedrs, tad visi LKA biedri saņem jaunākās ziņas par ar purviem un kūdru saistītiem jautājumiem no visas pasaules. Tāpat ir iespēja darboties jebkurā no SKA Komisijām un sekot līdzi to darbībai. Ik pēc 4 gadiem Starptautiskā Kūdras apvienība organizē Starptautisko Kūdras kongresu, kurā LKA biedriem tajā ir iespēja piedalīties par ievērojami zemāku dalības maksu.
Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.