Peat

Diskusija par Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu un citām ES aktualitātēm

Eiropas Komisija 2020. gada 15. janvārī publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido  Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF). Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka līdztekus ar degslānekli Igaunijā un oglēm Polijā, arī Latvijai paredzēts finansējums - kūdras ieguves nozares pārstrukturēšanai. 

Latvija ir izstrādājusi Taisnīgas pārkārtošanās Teritoriālo plānu, kas tiek saskaņots ar Eiropas Komisiju. Asociācija, piiedaloties plāna izstrādē, saskārās ar Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorātu neizpratni par situāciju Latvijā un kūdras nozīmi dārzkopībā. Lai skaidrotu savu pozīciju, 2022. gada 16. maijā Asociācija tikās ar Eiropas komisijas Vides un Klimata ģenerāldirektorātiem. Asociācija Eiropas Komisijas ierēdņus informēja par to, ka Latvijā iegūto kūdru izmanto dārzkopībā un mezšaimniecībā, par tās nozīmi šism nozarēm. Tāpat asociācija uzsvēra. ka siltumn''icefekta gāzes no kūdras ieguves ir pārvērtētas. Lūdzam iepazīties ar tikšanās laikā rādīto  prezentāciju.  

2021. gada 12. decembrī Asociācija tikās ar EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG Regio) pārstāvjiem un skaidroja savu skatījumu.

Šeit var iepazīties  LKA skatījumu uz izaicinājumiem saskaņojot TPTP.
Reaģējot uz nozares bažām par TPK, 2020. gada 23. janvārī Eiropas komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir sniedzis atbildi asociācijai. Atbilde no 2020. gada 25. februāra pieejama arī EK Pārstāvniecības Latvijā  tīmekļa vietnē
Eiropas Komisija 2020. gada 25. februārī publicējusi Eiropas zaļā kursa ietvaros tapušā Taisnīgas pārkārtošanās fonda regulas priekšlikuma finansējuma izlietojuma vadlīnijas, kur nosauktas prioritārās investīciju zonas Latvijā ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-latvia_en.pdf, 68-69.lpp). Aicinām iepazīties ar   kūdras nozares viedokli par šīm vadlīnijām.
Norādot, ka 95% no Latvijā iegūtās kūdras tiek izmantoti dārzkopībā, asociācija aicina iepazīties ar  PREZENTĀCIJU PAR KŪDRAS NOZARI LATVIJĀ 

 

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.