Peat

Kūdras ieguves sertifikācija

Lai nodrošinātu kūdras produkcijas kvalitāti un videi iespējami draudzīgu purvu izmantošanu, Asociācija ir izstrādājusi  Kūdras ieguves sertifikācijas sistēmu. Kūdras ieguves sertifikācijas nolikums  apstiprināts asociācijas biedru 2017.gada 21.decembra sapulcē. Tas nosaka kārtību un kritērijus, pēc kuriem novērtē kūdras ieguves vietas apsaimniekošanas un kūdras ieguves procesus. Sertifikācijas mērķis ir nodrošināt atbildīgu, tiesisku, efektīvu un racionālu kūdras ieguves vietu apsaimniekošanu, nodrošinot augstas kvalitātes kūdras resursu ieguvi.

Kūdras ieguves vietas un procesu sertifikācijai tiek izvirzīti kritēriji šādās jomās: 

  • nepieciešamā dokumentācija un kūdras ieguves vietas nospraušana apvidū;
  • hidrotehniskā sistēma un kūdras lauku tehniskais stāvoklis;
  • dārkopības kūdras ieguves lauku aizsardzība no nezālēm;
  • ugunsdrošības prasību izpilde;
  • vides aizsardzības prasību izpilde;
  • personāla kvalifikācija;
  • darba aizsardzība un darba tiesību ievērošana.

Ar Kūdras ieguves sertifikācijas nolikumu var iepazīties,  spiežot šeit. Pieteikums Kūdras ieguves sertifikāta saņemšanai  šeitAr biedru 2021. gada 1. jūnija sapulces lēmumu apstiprināta sertifikācijas komisija šādā sastāvā: 

    Juris Nusbaums, Latvijas Kūdras asociācijas goda biedrs;
    Uldis Nulle, SIA “Zemes Puse” Valdes loceklis;
    Romualds Dovgjallo, Latvijas Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs;
    Andris Ieviņš, Latvijas Kūdras asociācijas goda biedrs;
    Dace Ozola, Latvijas Kūdras asociācijas projektu vadītāja.
          Rezervē:
           Zigfrīds Jurašs, Latvijas Kūdras asociācijas goda biedrs;
           Laimdota Kalniņa, Latvijas Kūdras asociācijas goda biedrs.

Biežāk sastopamo nezāļu attēli  šeit .

Ja arī Jūsu uzņēmums vēlas sertificēt kūdras ieguves vietu vai iegūt detalizētāku informāciju par sertifikāciju, lūdzam sazināties ar Asociāciju

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.