Peat

Kūdras krājumi un ieguve

  • Atradnēs uzkrājušies 1,7 miljardi t kūdras (VSIA LVĢMC informācija)
  • Gadā uzkrājas aptuveni 1,6 miljoni t kūdras (pieņemot, ka vidējais uzkrāšanās ātrums ir 2 mm gadā)
  • vidēji gadā (10 gadu griezumā) iegūst 0,95 miljonus t kūdras (kūdras pieaugums ik gadu: 0,65 miljoni tonnu)
  • Purvi (kūdras atradnes) klāj 10% no Latvijas teritorijas 
  • Kūdras ieguve notiek 4% no kūdras atradņu teritorijas

2023. gadā kūdras ieguvei bija spēkā 126 zemes dzīļu izmantošanas licences 97 purvos. Tās izsniegtas 62 uzņēmumiem un divām privātpersonām. Kopējā licences laukuma platība 25 214,06 ha (Valsts vides dienesta informācija).

Informācija par derīgo izrakteņu ieguvi piejema Derīgo izrakteņu krājumu bilancē, ko ik gadu sastāda VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Bilancē apkopo datus par atradnēm, kurās attiecīgajā gadā notikusi ieguve. Krājumu izmaiņām bez ieguves ir arī šādi cēloņi: atradņu papildu izpēte, izpētīto un atlikušo krājumu aprēķins, kūdras atradņu inventarizācija, krājumu kategorijas atbilstības pārvērtēšana un izstrādes laikā neapstiprinājušos krājumu norakstīšana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, iepriekšējos gados neuzskaitītā ieguve un kļūdu labojumi.  Derīgo izrakteņu krājumu bilance  pieejama šeit

Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA (aplēse par 2023. gada ieguvi) 

ieguve_2014_-_2023_aplese.jpg (75,09 KB)

Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA. Ieguves apjoms 2023. gadā - LKA aplēse.
ieguve_1940-2023_aplese.jpg (85,41 KB)Datu avots: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas CSP 

balt_valstis_2018_2022_lv.jpg (86,58 KB)

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.