Peat

Par mums

Latvijas Kūdras asociācija ir biedrība, kuras darbības mērķi ir:

  • veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību un darba vietu radīšanu,
  • veicināt kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu izmantošanu,
  • veicināt dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu,
  • veicināt nozarei nepieciešamo zinātnisko pētījumu veikšanu,
  • pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru intereses pašvaldības, valsts un starptautiskajās institūcijās.

Dibināta: 1996. gadā
Apvieno 41 biedru:  21 kūdras ražotāju Latvijā, 7 ar kūdras nozari saistītus uzņēmumus vai biedrības (asociētie biedri), 11 goda biedrus un 2 zinātniskos biedrus
Biedrības pārvaldes institūcijas: biedru sapulce, padome un valde

Padome

Gunārs Cankalis padomes priekšsēdētājs

Dainis Aļeksējevs padomes loceklis

Ieva Auniņa padomes loceklis

Renārs Skudra padomes loceklis

Edijs Ločmels padomes loceklis

Valde

Ingrīda Krīgere valdes locekle

Mg.sc.soc., 1997. LLU, Bc.agr 1995. LLU.
10 gadu darba pieredze sabiedrisku organizāciju vadībā un 16 gadu darba pieredze uzņēmumu vadībā.
Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle kopš 2015. gada marta.

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.