Peat

Publikācijas, grāmatas

PUBLIKĀCIJAS

Pētnieciskā projekta nr.1.1.1.2/VIAA/19/477 ietvaros noskaidrots jauns kūdras produktu pielietojums - filtrācijas materiāls un biosorbents mikroplastmasas piesārņojuma samazināšanai kuģa notekūdenī. Pētījuma autores ir Latvijas Jūras akadēmijas pētniece Renāte Kalniņa un 3. kursa doktorante Ieva Demjanenko. 
Visu rakstu var izlasīt  ŠEIT. 

GRĀMATAS

Ansis Šnore. Kūdras ieguve. 2013, Rīga, Nordik

gramata.jpg (99,15 KB)

Ar Latvijas Kūdras asociācijaa atbalstu 2013. gadā tika izdota A.Šnores grāmatā “Kūdras ieguve”. Grāmtā ir aprakstīta kūdras ieguves vietas nosusināšana, sagatavošanas darbu, kā arī ieguves tehnoloģijas, vides aizsardzības prasības, projektēšana u.c. 2017. gadā grāmata izdota arī angļu valodā. Grāmatu latviešu un angļu valodā iespējams iegādāties Latvijas Kūdras asociācijas birojā vai pasūtot dace.ozola@peat.lv,   ingrida@peat.lv, peat@peat.lv.  
Latviešu valodā izdotas grāmatas par kūdras ieguvi var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Pēdējā no tām ir iznākusi pirms pusgadsimta. Kaut arī kūdras ieguves uzņēmumos stradā daudzi lieliski praktiķi, tomēr ir skaidrs, ka kūdras rūpniecība nevarēs sekmīgi attīstīties un dot iespējami lielāku labumu Latvijas tautsaimniecībai bez kūdras zinības apguvušiem speciālistiem.
Grāmatas sarakstīšanā ir izmantots plašs speciālās literatūras, zinātnisko darbu un citu avotu klāsts, tajā skaitā autora personīgā arhīva materiāli. Likta lietā arī lielāko Latvijas kūdras ieguves uzņēmumu pieredze, sevišķi - grieztās kūdras ieguvē.
Grāmata ir par kūdras ieguvi, tajā nav apskatīta kūdras pāstrāde un tās rezultātā saražotā kūdras produkcija. Grāmatā ir nodalīti jēdzieni "ieguve" un "iegūtā kūdra" no jēdzieniem "ražošana" un "kūdras produkcija". Visplašāk grāmatā apskatīta frēzkūdras ieguve. Frēzkūdru iegūst visplašāk un tās ieguve ir vissarežģītākā. 
Lai tiem, kas vēl tikai grib nodarboties ar kūdras ieguvi, nebūtu vilšanās, ir jāiegaumē, ka, līdzībās runājot, šī nozare nav sprints, bet maratons. No ieceres iegūt kūdru līdz pirmajām iegūtām kūdras tonnām paies vairāki darba gadi, bet ieguldītie līdzekļi sāks nest augļus tikai vēl pēc gadiem.  

Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana. Monogrāfija. A.Priede, A.Gansone (red)
restore_gram_vaks_lv.jpg (193,07 KB)
Grāmata izdota projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvarā. Tajā apkopota informācija par kūdrāju turpmāku izmantošanu pēc kūdras ieguves un Latvijas apstākļiem piemērotiem rekultivācijas veidiem, kūdrāju ietekmi uz klimata pārmaiņām, tās mazināšanas iespējām un klimata politikas tiesisko regulējumu, kā arī kūdrāju sniegtos ekosistēmu pakalpojumiem un to ekonomisko vērtību. Grāmatā apkopota informācija par visām projekta aktivitātēm, pētījumiem, mērījumiem un rezultātiem. LIFE REstore grāmata pieejama latviešu un angļu valodā, drukātā un elektroniskā formātā. Grāmatu var saņemt LKA birojā vai Dabas aizsardzības pārvaldē. Elektroniski grāmata pieejama  ŠEIT.
Sīkāk par LIFE REstore projektu skatīt  ŠEIT .

 

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.