Peat

Kā kļūt par biedru

Lai kļūtu par Latvijas Kūdras asociācijas biedru, ir jāuzraksta iesniegums un jānosūta uz e-pastu ingrida@peat.lv vai peat@peat.lv. Iesniegumu izskata tuvākajā padomes sēdē. Pretendentu var uzaicināt uz padomes sēdi, lai viņš iepazīstinātu Asociācijas padomi ar uzņēmumu, kuru pārstāv.

Uzņemšanas procedūra notiek saskaņā ar Latvijas Kūdras asociācijas  statūtiem .

Ja ir kādi jautājumi par iestāšanos Asociācijā, lūdzam zvanīt pa tālruni +371 29 106 008 vai rakstīt uz e-pastu: ingrida@peat.lv, peat@peat.lv.

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.