Peat

Biedri

Latvijas Kūdras asociācija apvieno 42 biedrus: 21 biedru - kūdras ražotāju, 8 asociētos biedrus, 11 goda biedrus un 2 zinātniskos biedrus.

  • Par Biedrības biedriem var kļūt juridiskas personas, kuru profesionālā darbība vai komercdarbība ir tieši vai būtiski saistīta ar kūdras ieguves nozari.
  • Biedrībā var iestāties asociētie biedri, kas ir rīcībspējīgas fiziskās vai juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar kūdras ieguves nozari, bet kūdras ieguve nav tā pamatdarbība. Asociētie biedri piedalās Biedrības darbā ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām biedru sapulcē.
  • Par Biedrības goda biedru var kļūt rīcībspējīgas fiziskas personas, ko par tādiem atzinusi Biedrības padome, sakarā ar šo biedru īpašiem nopelniem Biedrības darba organizēšanā, un kūdras nozares attīstībā un popularizēšanā. Goda biedri ir tiesīgi piedalīties Biedrības darbā ar padomdevēja tiesībām, bez balsstiesībām biedru sapulcē. 
  • Par Biedrības zinātnisko biedru  var kļūt fiziskas personas bez balstiesībām, kuras veic zinātnisko darbību, kas attiecināma un/vai sasaistāma ar kūdras ieguves nozari.
Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.