Peat

Grāmata

 

gramata.jpg (99,15 KB)

A.Šnores grāmatā “Kūdras ieguve” ir aprakstīta kūdras ieguves vietas nosusināšana, sagatavošanas darbu, kā arī ieguves tehnoloģijas, vides aizsardzības prasības, projektēšana u.c.
2017.gada augustā grāmata izdota arī angļu valodā.
Grāmatu latviešu un angļu valodā iespējams iegādāties Latvijas Kūdras asociācijas birojā vai pasūtot ingrida@peat.lv, peat@peat.lv .  

Latviešu valodā izdotas grāmatas par kūdras ieguvi var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Pēdējā no tām ir iznākusi pirms pusgadsimta.
Kaut arī kūdras ieguves uzņēmumos stradā daudzi lieliski praktiķi, tomēr ir skaidrs, ka kūdras rūpniecība nevarēs sekmīgi attīstīties un dot iespējami lielāku labumu Latvijas tautsaimniecībai bez kūdras zinības apguvušiem speciālistiem.
Grāmatas sarakstīšanā ir izmantots plašs speciālās literatūras, zinātnisko darbu un citu avotu klāsts, tajā skaitā autora personīgā arhīva materiāli. Likta lietā arī lielāko Latvijas kūdras ieguves uzņēmumu pieredze, sevišķi - grieztās kūdras ieguvē.
Grāmata ir par kūdras ieguvi. Šeit nav apskatīta kūdras pāstrāde un tās rezultātā sarožotā kūdras produkcija. Grāmatā ir nodalīti jēdzieni "ieguve" un "iegūtā kūdra" no jēdzieniem "ražošana" un "kūdras produkcija".
Visplašāk grāmatā apskatīta frēzkūdras ieguve. Frēzkūdru iegūst visplašāk, un tās ieguve ir vissarežģītākā. 
Lai tiem, kas vēl tikai grib nodarboties ar kūdras ieguvi, nebūtu vilšanās, ir jāiegaumē, ka, līdzībās runājot, šī nozare nav sprints, bet maratons. No ieceres iegūt kūdru līdz pirmajām iegūtām kūdras tonnām paies vairāki darba gadi, bet ieguldītie līdzekļi sāks nest augļus tikai vēl pēc gadiem.