Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

Izziņotas Taisnīgas pārkārtošanās fonda līdzekļu izlietojuma vadlīnijas – vai Latvijas kūdras nozare drošībā?

Vakar ar Latvijas ziņojuma publicēšanu Eiropas Komisija sniegusi vadlīnijas Taisnīgas pārkārtošanās fonda plānotā finansējuma izlietojumam Latvijai – ap 68 miljoniem eiro nākamo septiņu gadu laikā. Vadlīniju formulējumi Latvijas dārzkopības kūdras nozarei neviennozīmīgi interpretējami, kaut gan publiski EK apliecinājusi, ka nozare slēgta netiks. Nozīmīgas būs Latvijas un Briseles diskusijas tuvāko mēnešu laikā.

SAEIMAS DEPUTĀTI VIENPRĀTĪGI ATZĪST – KŪDRAS NOZARE NOZĪMĪGA TAUTSAIMNIECĪBAI UN LATVIJĀ ATTĪSTĀMA

25. februārī Saeimas Tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē deputāti atzina, ka Latvijai ir būtiski ne tikai saglabāt, bet attīstīt un veicināt dārzkopības kūdras ieguves un pārstrādes nozari. Tika pieņemts politisks lēmums valsts pārvaldes līmenī iestāties par Latvijas dārzkopības kūdras nozares turpmāku pastāvēšanu un tālāku attīstību, kas īpaši svarīgi ir Eiropas zaļā kursa un Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveides kontekstā. Tautsaimniecības komisija uzdeva VARAM jau tuvākajā laikā pabeigt kūdras nozarei stratēģiski nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes”.