Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

LKA tikšanās ar Eiropas Komisijas amatpersonām

Notikusi Ekonomikas ministrijas, Latvijas Kūdras asociācijas un EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG Regio) tikšanās. LKA informēja atbildīgās amatpersonas par Latvijas kūdras nozari un tās nozīmi Eiropā un pasaulē.

Latvijas Radio plaša informācija par kūdras nozari

Pēdējā laikā Latvijas Radio 1 ir bijušas divas gandrīz stundu ilgas pārraides par kūdru, tās izmantošanu dārzkopībā un saistītiem jautājumiem