Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

Atklātā atbalsta vēstule lauksaimniekiem un mežsaimniekiem

Latvijas Kūdras asociācija izsaka atbalstu lauksaimnieku un meža nozarēm, kuras iestājas par patiesas informācijas sniegšanu par tautsaimniecības nozarēm un to veikto darbību. Arī kūdras ieguves un pārstrādes nozare ir saskārusies ar situācijām, kad informācija plašsaziņas līdzekļiem tiek sniegta nepatiesi un nepilnīgi, tādējādi publiskajā telpā fakti tiek interpretēti subjektīvi un ne vienmēr patiesi. Uzskatām, ka sabiedrībai ir tiesības saņemt un valstij ir pienākums sniegt pilnīgu, patiesu informāciju no visām saistītajām nozarēm, tādā veidā sniedzot uz faktiem balstītu informāciju pēc būtības.

NOTIKA SAEIMAS IGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS KOMISIJAS SĒDE PAR IESPĒJĀM SAMAZINĀT SEG EMISIJAS KŪDRAS NOZARĒ UN PAR NOZARES PASTĀVĒŠANAS IESPĒJĀM

2021. gada 18. maijā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē skatīja jautājumu “SEG emisiju samazinājuma opcijas un Kūdras nozares ilgtspējīgas pastāvēšanas iespējas”. Deputāti interesējās par kūdras nozares radītajām SEG emisijām, iespējām tās samazināt un kā tas varētu ietekmēt nozares pastāvēšanu.