Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā.
Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspēju izmantošanu, vides daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses.

 

Konference "Kūdra un sapropelis - ražošanas, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā", ieraksti un prezentācijas .

 

Aktualitātes

Gerhards: Klimata politikas ieviešana ir viena no šī gada VARAM prioritātēm

2017.gadā iecerēts izstrādāt kūdras izmantošanas stratēģiju un iedzīvināt grozījumus likumā par zemes dzīlēm.