Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

Latvijas Radio plaša informācija par kūdras nozari

Pēdējā laikā Latvijas Radio 1 ir bijušas divas gandrīz stundu ilgas pārraides par kūdru, tās izmantošanu dārzkopībā un saistītiem jautājumiem

Jauns kūdras pielietojums: iespēja mikroplastmasas piesārņojuma samazināšanai notekūdeņos

Pētnieciskā projekta nr.1.1.1.2/VIAA/19/477 ietvaros noskaidrots jauns kūdras produktu pielietojums - filtrācijas materiāls un biosorbents mikroplastmasas piesārņojuma samazināšanai kuģa notekūdenī.