Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

SAEIMAS DEPUTĀTI ATBALSTA LATVIJAS DĀRZKOPĪBAS KŪDRAS NOZARES PASTĀVĒŠANU UN ATTĪSTĪBU

2021. gada 28. aprīlī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē atkārtoti tika skatīts jautājums par Latvijas kūdras nozares joprojām neskaidro ilgtermiņa attīstību nākotnē Eiropas Savienības (ES) Zaļā kursa kontekstā. Deputāti atzina kūdras nozares nozīmīgumu Latvijas ekonomikai un to, ka pārkārtošanās uz klimatneitralitāti ietvaros var tikt sašaurināta enerģētiskās kūdras ieguve un pārstrāde, bet nacionālās interesēs ir dārzkopības kūdras ieguves un pārstrādes saglabāšana un tālāka attīstība Latvijā.

Valsts kūdras nozarei dod skaidru signālu par attīstību – apstiprinātas kūdras nozares pamatnostādnes

Rīgā, 2020.gada 17. novembrī Ministru Kabinets apstiprināja Latvijas kūdras nozarei stratēģiski svarīgās “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030.gadam”, kas ļauj ilgtermiņā plānot nozares pastāvēšanu un attīstību. Pamatnostādnes tika veidotas vairāk nekā piecus gadus.