Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

NE VISS IR ZELTS, KAS SPĪD - KĀPĒC LATVIJAI ŠOREIZ NEVAJAG EIROPAS MILJONUS

Ar izziņoto Eiropas Zaļā kursa investīciju plānu un tā pielikumu – Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu – Eiropas Komisija apmaiņā pret pārdesmit miljoniem eiro iznīcina Latvijas tautsaimniecībā tradicionālu nozari ar būtisku pienesumu valsts ekonomikā – kūdras ieguvi un pārstrādi. Latvijā iegūtā kūdra, atšķirībā no Īrijas un Somijas, kur tā tiek dedzināta enerģētikas vajadzībām, tiek izmantota lauksaimniecībā, un nav pielīdzināma fosilajiem resursiem, no kuru izmantošanas vēlas atteikties Eiropa. Kūdras nozarē Latvijā nodarbināti aptuveni 3000 darbinieki vidēji gadā, galvenokārt, reģionos un nodokļos tiek nomaksāti vismaz 20 miljoni eiro gadā. Latvijas kūdras nozarei ir retorisks jautājums – šīs kardinālās kūdras izmantojuma atšķirības neņemšana vērā ir lēmēju nezināšana vai ļaunprātība?

Ziņojums par valstij piederošo derīgo izrakteņu apsaimniekošanu – Valsts kontroles nekompetence vai apzināta kaitniecība?

Zināmu rezonansi ne tikai nozares aprindās radījis Latvijas Republikas Valsts kontroles (VK) revīzijas ziņojums “Zemkopības ministrijas darbība valstij piederošo derīgo izrakteņu apsaimniekošanā”, kam sekoja skaļi virsraksti ziņu portālos un laikrakstos par it kā kūdras resursu izsaimniekošanu.