Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspēju izmantošanu, vides daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

Aktualitātes

Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību

1.jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija sēdē atbalstīts noteikumu projekts “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumi 1.jūlijā stājušies spēkā.