Peat

Kūdras eksports un imports

2019.gadā kūdra eksportēta par 185 miljoniem eiro. 
Plašu ieskatu par kūdras izmantošanu pasaulē un Eiropā var iegūt, ieapzīstoties ar I.Krīgeres prezentāciju, kas tika rādīta IPS Starptautiskajā simpozijā par kūdru pārtikas ražošanai un dzīves kvalitātei, kas notika 2019. gada septembrī Čingdao Ķīnā:  Kūdra Latvijā, Eiropa un pasaulē  .
Centrālā statistikas pārvalde datos par kūdras eksportu un importu iekļauj informāciju gan par neapstrādātu kūdru, gan par kūdras produktiem, tajā skaitā, kūdras substrātiem. Eksportējamajai produkcijai var būt dažāds mitrums. Savukārt, iegūtās kūdras apjoms tiek uzskaitīts, pārrēķinot uz nosacīto mitrumu 40%. 

Avots: Centrālā Statistikas pārvalde
eksp_imposrt_ieguve_2019.jpg (106,67 KB)
eksp_2010_2019_t_t_milj_eur_labots.jpg (110,77 KB)
eksports_pasaule_2019.jpg (81,41 KB)
eksports_eiropa_2019.jpg (80,90 KB)
eksports_amerika_top5_2019.jpg (79,51 KB)
eksports_azija_top5_2019.jpg (75,52 KB)
eksports_eiropa_top10_tukst_t_2015_2019.jpg (95,11 KB)
eksports_eiropa_top10_milj_eur_2019.jpg (92,90 KB)
imports_top5_2019.jpg (80,13 KB)
imports_2010_2019_t_t_milj_eur.jpg (80,58 KB)