Peat

Kūdras krājumi un ieguve

  • Atradnēs uzkrājušies 1,5 miljardi t kūdras
  • Gadā uzkrājas aptuveni 1,6 miljoni t kūdras (pieņemot, ka vidējais uzkrāšanās ātrums ir 2mm gadā)
  • 10 gadu griezumā vidēji gadā tiek iegūts 0,95 miljoni t kūdras (kūdras pieaugums ik gadu: 0,65 miljoni tonnas)
  • Purvi (kūdras atradnes) klāj 10% no Latvijas teritorijas 
  • Kūdras ieguve notiek 4% no kūdras atradņu teritorijas

Informācija par derīgo izrakteņu ieguvi piejema Derīgo izrakteņu krājumu bilancē, ko ik gadu sastāda VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Bilancē apkopo datus par atradnēm, kurās attiecīgajā gadā notikusi ieguve. Krājumu izmaiņām bez ieguves ir arī šādi cēloņi: atradņu papildu izpēte, izpētīto un atlikušo krājumu aprēķins, kūdras atradņu inventarizācija, krājumu kategorijas atbilstības pārvērtēšana un izstrādes laikā neapstiprinājušos krājumu norakstīšana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, iepriekšējos gados neuzskaitītā ieguve un kļūdu labojumi.  Derīgo izrakteņu krājumu bilance  pieejama šeit . Bilance par 2020. gadu vēl nav pieejama, bet pēc LKA aplēsēm 2020. iegūti 1,19 milj. tonnu kūdras. 

ieguve_2010_2019_1.jpg (73,38 KB)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
ieguve_1940_2019.jpg (88,38 KB)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA 

ieguve_balt_v_2009_-_2018_lv_tukst_t.jpg (93,20 KB)
Avots: CSP, Igaunijas Kūdras asociācija, Lietuvas Kūdras ražotāju asociācija