Peat

Kūdras krājumi un ieguve

  • Atradnēs uzkrājušies 1,7 miljardi t kūdras (VSIA LVĢMC informācija)
  • Gadā uzkrājas aptuveni 1,6 miljoni t kūdras (pieņemot, ka vidējais uzkrāšanās ātrums ir 2 mm gadā)
  • vidēji gadā (10 gadu griezumā) iegūst 0,95 miljonus t kūdras (kūdras pieaugums ik gadu: 0,65 miljoni tonnu)
  • Purvi (kūdras atradnes) klāj 10% no Latvijas teritorijas 
  • Kūdras ieguve notiek 4% no kūdras atradņu teritorijas

Informācija par derīgo izrakteņu ieguvi piejema Derīgo izrakteņu krājumu bilancē, ko ik gadu sastāda VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Bilancē apkopo datus par atradnēm, kurās attiecīgajā gadā notikusi ieguve. Krājumu izmaiņām bez ieguves ir arī šādi cēloņi: atradņu papildu izpēte, izpētīto un atlikušo krājumu aprēķins, kūdras atradņu inventarizācija, krājumu kategorijas atbilstības pārvērtēšana un izstrādes laikā neapstiprinājušos krājumu norakstīšana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, iepriekšējos gados neuzskaitītā ieguve un kļūdu labojumi.  Derīgo izrakteņu krājumu bilance  pieejama šeit . Bilance par 2021. gadu vēl nav pieejama.

Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA

2_ieguve_2011__2020_lv.jpg (76,01 KB)
ieguve_1940-2020_lv.jpg (103,63 KB)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA  

ieguve_b_v_2016_2020_lv.jpg (77,91 KB)
Avots: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas CSP 

Latvijas Kūdras asociācija ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu Nr.SKV[1]TL-2022/26 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā pasākuma “Starptautiskā konkurētspējas veicināšana” programmas atbalstu.