Peat

Kūdras krājumi un ieguve

Avots: LVĢMC derīgo izrakteņu krājumu bilance 

Derīgo izrakteņu krājumu bilancē apkopo datus par atradnēm, kurās attiecīgajā gadā notikusi ieguve. Krājumu izmaiņām bez ieguves ir arī šādi cēloņi: atradņu papildu izpēte, izpētīto un atlikušo krājumu aprēķins, kūdras atradņu inventarizācija, krājumu kategorijas atbilstības pārvērtēšana un izstrādes laikā neapstiprinājušos krājumu norakstīšana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, iepriekšējos gados neuzskaitītā ieguve un kļūdu labojumi.  Derīgo izrakteņu krājumu bilance  pieejama šeit .  
ieguve_2010_2019_1.jpg (73,38 KB)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde
ieguve_1940_2019.jpg (88,38 KB)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA 

ieguve_balt_v_2009_-_2018_lv_tukst_t.jpg (93,20 KB)
Avots: CSP, Igaunijas Kūdras asociācija, Lietuvas Kūdras ražotāju asociācija