Peat

Kūdras krājumi un ieguve

  • Atradnēs uzkrājušies 1,7 miljardi t kūdras (VSIA LVĢMC informācija)
  • Gadā uzkrājas aptuveni 1,6 miljoni t kūdras (pieņemot, ka vidējais uzkrāšanās ātrums ir 2 mm gadā)
  • vidēji gadā (10 gadu griezumā) iegūst 0,95 miljonus t kūdras (kūdras pieaugums ik gadu: 0,65 miljoni tonnu)
  • Purvi (kūdras atradnes) klāj 10% no Latvijas teritorijas 
  • Kūdras ieguve notiek 4% no kūdras atradņu teritorijas

Informācija par derīgo izrakteņu ieguvi piejema Derīgo izrakteņu krājumu bilancē, ko ik gadu sastāda VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Bilancē apkopo datus par atradnēm, kurās attiecīgajā gadā notikusi ieguve. Krājumu izmaiņām bez ieguves ir arī šādi cēloņi: atradņu papildu izpēte, izpētīto un atlikušo krājumu aprēķins, kūdras atradņu inventarizācija, krājumu kategorijas atbilstības pārvērtēšana un izstrādes laikā neapstiprinājušos krājumu norakstīšana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, iepriekšējos gados neuzskaitītā ieguve un kļūdu labojumi.  Derīgo izrakteņu krājumu bilance  pieejama šeit . Bilance par 2020. gadu vēl nav pieejama, bet pēc LKA aplēsēm 2020. iegūti 1,19 milj. tonnu kūdras. 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA

2_ieguve_2011__2020_lv.jpg (76,01 KB)
ieguve_1940-2020_lv.jpg (103,63 KB)
Avots: Centrālā statistikas pārvalde un LKA 
ieguve_baltija_2015_2019.jpg (79,60 KB)
Avots: Latvijas, Igaunijas un Lietuvas CSP