Peat

Nomaksātie nodokļi

Sasakaņā ar VID datiem Latvijas kūdras ieguves nozare 2018. gadā nodokļos nomaksājusi 12 miljonus eiro (VID administrētie nodokļi). 
Šajā summā neietilpst dabas resursu nodoklis, kā arī par ar kūdras ieguvi saistītiem pakalpojumiem samaksātie nodokļi. 
Saskaņā ar LKA vērtējumu kūdras ieguves nozare gadā valsts budžetā iemaksā vidēji 18 miljonus eiro. 

Latvijas eksports un imports
Krājumi un ieguve 
Nokrišņi un gaisa temperatūra
Nozares EBIT