Peat

Kūdras ieguves sertifikācija

Lai nodrošinātu kūdras produkcijas kvalitāti un videi iespējami draudzīgu purvu izmantošanu, Asociācija ir izstrādājusi  Kūdras ieguves sertifikācijas sistēmu. Kūdras ieguves sertifikācijas nolikums  apstiprināts asociācijas biedru 2017.gada 21.decembra sapulcē, tas nosaka kārtību un kritērijus, pēc kuriem novērtē kūdras ieguves vietas apsaimniekošanas un kūdras ieguves procesus. Sertifikācijas mērķis ir nodrošināt atbildīgu, tiesisku, efektīvu un racionālu kūdras ieguves vietu apsaimniekošanu, nodrošinot augstas kvalitātes kūdras resursu ieguvi.

Kūdras ieguves vietas un procesu sertifikācijai tiek izvirzīti kritēriji šādās jomās: 

  • nepieciešamā dokumentācija un kūdras ieguves vietas nospraušana apvidū;
  • hidrotehniskā sistēma un kūdras lauku tehniskais stāvoklis;
  • dārkopības kūdras ieguves lauku aizsardzība no nezālēm;
  • ugunsdrošības prasību izpilde;
  • vides aizsardzības prasību izpilde;
  • personāla kvalifikācija;
  • darba aizsardzība un darba tiesību ievērošana.

Kūdras ieguves vietas sertificēšanu veiks saskaņā ar nolikumu izveidota sertificēšanas komisija. Sertificēta tiek visa pieteiktā ieguves vietas platība, neatkarīgi no iegūstamās produkcijas veida. 

Ar Kūdras ieguves sertifikācijas nolikumu var iepazīties,  spiežot šeit .

Biežāk sastopamo nezāļu attēli  šeit .

Ja arī Jūsu uzņēmums vēlas sertificēt kūdras ieguves vietu vai iegūt detalizētāku informāciju par sertifikāciju, lūdzam sazināties ar Asociāciju