Peat

KRASS sertifikācija

Lai nodrošinātu kūdras produkcijas kvalitāti un videi iespējami draudzīgu purvu izmantošanu, Asociācija ir izstrādājusi un ieviesusi ražotņu sertifikācijas sistēmu (KRASS).
KRASS sertifikāta mērķis ir uzlabot kūdras produkcijas kvalitāti un veicināt racionālu, videi iespējami draudzīgu, kūdras ieguvi, pārstrādi un transportu, atbilstoši Eiropas Savienībā un Latvijā pastāvošām prasībām.

KRASS komisija, kurā darbojas pieredzējuši speciālisti, veic kūdras ieguves vietas un nosusināšanas sistēmas pārbaudi - sertifikāciju. Tiek vērtēti sekojoši kritēriji:

  • vispārīgās prasības (licences nosacījumu atbilstība; atbilstoša kūdras izejvielu kvalitāte; hidrometriskie darbi, ieguves vietas regulāra apsekošana; ieguves vietas u.c.),
  • vides aizsardzības prasības (ieguves vietas apkārtējo platību, ūdeņu ainavas un dzīvnieku aizsardzība no, ar kūdras ieguves saistīto būvju un procesu kaitīgās iedarbības. Kūdras krājumu racionāla izmantošana), 
  • ugunsdrošības prasības (ieguves vietas un piegulošo platību aizsardzība no ugungrēkiem),
  • aizsardzība no nezālēm (attiecas tikai uz kūras ieguves vietām kurās iegūtā kūdra tiek izmantota dārzkopībā),
  • celmu daudzums nogulas virsējā slānī, 
  • kartu profila novirze,
  • ūdens līmenis kartu grāvjos,
  • celmainība izstrādājamā slānī,
  • brīva ūdens notece,
  • kartu virsas stāvoklis.

Ja arī Jūsu uzņēmums vēlas sertificēt kūdras ražotni vai iegūt detalizētāku informāciju par sertifikāciju, lūdzam sazināties ar Asociāciju.