Peat

Kā kļūt par biedru

Lai kļūtu par Latvijas Kūdras asociācijas biedru, ir jāaizpilda iesniegums un tas jānosūta uz e-pastu ingrida@peat.lv vai peat@peat.lv. Tas tiek izskatīts tuvākajā padomes sēdē, uz kuru var uzaicināt pretendentu, lai iepazīstinātu Asociācijas padomi ar savu pārstāvošo uzņēmumu.

Uzņemšanas procedūra notiek saskaņā ar Latvijas Kūdras asociācijas statūtiem.

Ja ir kādi jautājumi par iestāšanos Asociācijā, lūdzam zvanīt pa tālruni +371 29 106 008 vai e-pastu: ingrida@peat.lv, peat@peat.lv