Peat

Latvian Peat Association

Latvian Peat Association (LPA) was established in 1996. LPA unites Latvian peat producers, entrepreneurs and natural persons, which have given significant investment for the industry development.
The aim of the Association is to stimulate the development of Latvian peat producers’ industry, creation of workplaces and a rational, environment-friendly and sustainable use of peat resources, preservation of environmental diversity and bog resources, as well as to represent and defend the interests of members.

Aktualitātes

Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību

1.jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija sēdē atbalstīts noteikumu projekts “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumi 1.jūlijā stājušies spēkā.