Peat

Latvian Peat Association

Latvian Peat Association (LPA) was established in 1996. LPA unites Latvian peat producers, entrepreneurs and natural persons, which have given significant investment for the industry development.
The aim of the Association is to stimulate the development of Latvian peat producers’ industry, creation of workplaces and a rational, environment-friendly and sustainable use of peat resources, preservation of environmental diversity and bog resources, as well as to represent and defend the interests of members.

Aktualitātes

05.03.2019. seminārs par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu rezultātiem kūdrājos

2019.gada 5.martā plkst.10.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava", Rīgas ielā 111, Salaspilī notiks projekta LIFE REstore "Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" rīkots seminārs par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu rezultātiem kūdrājos Latvijā un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrādi. Uz semināru ieteicams iepriekš reģistrēties.

20.02.2019. seminārs kūdras nozarei par LIFE REstore projekta praktiski izmantojamajiem rezultātiem

Kūdras ieguves nozares uzņēmumu pārstāvji tiek aicināti uz semināru 2019. gada 20. februārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Seminārs paredzēts kūdras nozarei un tajā informēs par degradēto kūdrāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un LIFE REstore praktiski izmantojamajiem rezultātiem.