Peat

Latvian Peat Association

Latvian Peat Association (LPA) was established in 1996. LPA unites Latvian peat producers, entrepreneurs and natural persons, which have given significant investment for the industry development.
The aim of the Association is to stimulate the development of Latvian peat producers’ industry, creation of workplaces and a rational, environment-friendly and sustainable use of peat resources, preservation of environmental diversity and bog resources, as well as to represent and defend the interests of members.

Aktualitātes

Saņemts LKA Kūdras ieguves sertifikāts

Atbilstoši jaunajam Kūdras ieguves sertifikācijas nolikumam (apstiprināts LKA biedru 2017.gada decembra sapulcē) veikta kūdras ieguves sertifikācija SIA “Laflora” atradnē “Kaigu purvs”.

Konkurss par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesībām Červonkas purvā

AS “Latvijas valsts meži” izsludinājis konkursu par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu kūdras atradnē Červonkas purvā, atradnes kopējā platība ir 61,91 hektārs. Kūdras atradne atrodas Daugavpils novada Vecsalienas pagastā, LVM Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirkņa teritorijā.