Peat

Par mums

Latvijas Kūdras asociācija ir biedrība, kuras darbības mērķi ir:

  • veicināt Latvijas kūdras ražošanas attīstību,
  • kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, vides daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu,
  • veicināt nozarei nepieciešamo zinātnisko pētījumu veikšanu,
  • iespēju robežās pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru, un nozares kopumā, profesionālās un ekonomiskās intereses

Dibināta: 1996. gadā;
Apvieno: 22 kūdras ražotājus Latvijā, 4 ar kūdras nozari saistītus uzņēmumus un 9 goda biedrus;
Struktūra: valde un padome.

Padome

Uldis Ameriks padomes priekšsēdētājs

Beidzis LLU (Inženieris – hidrotehniķis).
Šobrīd valdes loceklis SIA "Svētvalde" un valdes prieksšēdētājs SIA "Laflora".
Kūdras nozarē darbojas kopš 1992. gada.

Pēteris Romanovskis padomes loceklis

Beidzis LLU (Inženieris, mehāniķis).
Šobrīd A/S "Līvānu kūdras fabrika" - valdes priekšsēdētājs un SIA "Zelta zeme" - vadītājs, prokūrists.
Kūdras nozarē darbojas kopš 1992. gada.

Edijs Ločmels padomes loceklis

Beidzis LU (maģistrs finansēs un investicījās).
Šobrīd A/S "Baloži" - padomes priekšsēdētājs un SIA "Pindstrup Latvija" - finanšu un administratīvais direktors.
Kūdras nozarē darbojas kopš 2007. gada.

Dans Čiščakovs padomes loceklis

Beidzis LLU Ekonomikas fakultāti.
Pieredze vairāku personāla, ražošanas un finanšu uzņēmumu vadībā.
Šobrīd Valdes loceklis un Izpilddirektors
SIA "Klasmann-Deilmann Latvia".
Kūdras nozarē darbojas kopš 2011. gada.

Hendrik Robert Zomer padomes loceklis

Beidzis Osnabrück Universitāti (bakalaurs ekonomikā).
Šobrīd īpašnieks un izpilddirektors SIA "Unguri", SIA "Galenieks"
un SIA "Sapata".
Kūdras nozarē darbojas kopš 1996. gada.

Valde

Ingrīda Krīgere valdes locekle

Mg.sc.soc., 1997. LLU, Bc.agr 1995. LLU.
10 gadu darba pieredze sabiedrisku organizāciju vadībā un 16 gadu darba pieredze uzņēmumu vadībā.
Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle kopš 2015. gada marta.