Peat

Par mums

Latvijas Kūdras asociācija ir biedrība, kuras darbības mērķi ir:

  • veicināt Latvijas kūdras ražošanas attīstību,
  • kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu,
  • veicināt nozarei nepieciešamo zinātnisko pētījumu veikšanu,
  • iespēju robežās pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru, un nozares kopumā, profesionālās un ekonomiskās intereses

Dibināta: 1996. gadā;
Apvieno: 22 kūdras ražotājus Latvijā, 8 ar kūdras nozari saistītus uzņēmumus, 9 goda biedrus un 2 zinātniskos biedrus;
Struktūra: valde un padome.

Padome

Dainis Aļeksejevs padomes priekšsēdētājs

Renārs Skudra padomes loceklis

Gunārs Cankalis padomes loceklis

Edijs Ločmels padomes loceklis

Uldis Amerikss padomes loceklis

Valde

Ingrīda Krīgere valdes locekle

Mg.sc.soc., 1997. LLU, Bc.agr 1995. LLU.
10 gadu darba pieredze sabiedrisku organizāciju vadībā un 16 gadu darba pieredze uzņēmumu vadībā.
Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle kopš 2015. gada marta.