Peat

Diskusija par Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu

Eiropas komisijas 2020. gada 15. janvārī publicēja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido  Taisnīgas pārkārtošanās fondu (TPF). Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka līdztekus ar degslānekli Igaunijā un oglēm Polijā, arī Latvijai paredzēts finansējums - kūdras ieguves nozares pārstrukturēšanai. 
Piedāvājam iepazīties ar  Latvijas Kūdras asociācijas redzējumu par TPF izaicinājumiem un iespējām. 
Reaģējot uz nozares bažām par TPK, 2020. gada 23. janvārī Eiropas komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir sniedzis atbildi asociācijai. Atbilde no 2020. gada 25. februāra pieejama arī EK Pārstāvniecības Latvijā  tīmekļa vietnē
Eiropas Komisija 2020. gada 25. februārī publicējusi Eiropas zaļā kursa ietvaros tapušā Taisnīgas pārkārtošanās fonda regulas priekšlikuma finansējuma izlietojuma vadlīnijas, kur nosauktas prioritārās investīciju zonas Latvijā ( https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-latvia_en.pdf, 68-69.lpp). Aicinām iepazīties ar   kūdras nozares viedokli par šīm vadlīnijām.
Norādot, ka 95% no Latvijā iegūtās kūdras tiek izmantoti dārzkopībā, asociācija aicina iepazīties ar  PREZENTĀCIJU PAR KŪDRAS NOZARI LATVIJĀ