Peat

Zemes apsaimniekošanas nozares organizācijas paraksta sadarbības memorandu ar vadošajām politiskajām partijām

23 / 09 / 2022

Latvijas Kūdras asociācija, Zemnieku saeima un Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir parakstījušas sadarbības memorandu ar vadošajām politiskajām partijām un to apvienībām, pirms 14. Saeimas vēlēšanām, iepazīstinot ar nozaru attīstībai būtiskiem jautājumiem un pārrunājot konkrētus uzdevumus, lai nodrošinātu Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un kūdras nozarei svarīgu jautājumu izpratni un to risināšanu nākotnē.

Zemes apsaimniekošana ir nozīmīga joma Latvijas ekonomikā, tādēļ nozaru pārstāvji tikās ar vadošo politisko partiju līderiem, pārrunāja kopējos un katrai nozarei svarīgos jautājumus un parakstīja sadarbības memorandu.

Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere norāda, ka “Zemes apsaimniekotāju kopīgā iniciatīva ir pamats turpmākai ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai un nozaru labākai izpratnei no politiķu skata punkta. Latvija ir bagāta ar resursiem, bet lai tos tālejoši apsaimniekotu, pirms lēmumu pieņemšanas par dažādu regulējošu normatīvu ieviešanas, svarīgi ir izvērtēt vietējo situāciju, ieklausīties ekspertos un balstīties uz zinātnes datiem. Labākos rezultātus mēs sasniegsim, ja būs vienota izpratne. Tad arī mēs varēsim sniegt savu ieguldījumu kopīgā Latvijas izaugsmē un ilgtspējīgā zemes dzīļu apsaimniekošanā valstī”.

Nākamo gadu laikā, Zaļā kursa ietvarā, tiks pieņemti vairāki Eiropas Savienības virzītie normatīvie regulējumi, kas nopietni ietekmēs arī Latvijas zemes izmantošanas dažādus aspektus. Šobrīd ir ļoti nozīmīgi, lai Latvijas valdību veidojošās politiskās partijas gūst izpratni un apzinās, ja tiks pieņemti pārsteidzīgi lēmumi, neizvērtējot vietējo situāciju un neņemot vērā katras valsts ģeogrāfiskās īpatnības, kāds kaitējums var tik nodarīts Latvijas sociāli ekonomiskai videi.

Memoranda galvenais mērķis ir valstiskā līmenī panākt izpratni un attieksmes maiņu pret zemes apsaimniekotāju nozarēm Latvijā un veicināt zemes kā resursa efektīvu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un kūdras produkcijas ražošanai.

“Biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: “Pēdējo gadu laikā mēs saskaramies ar tādiem globāliem jautājumiem kā: pārtikas pašpietiekamība, pašnodrošinājums un energoresursu pietiekamība. Tas liecina par to, ka mums arvien efektīvāk jāspēj izmantot Latvijā pieejamie resursi – zeme, mežs un ūdens. Mēs spējam sev saražot pārtiku un nodrošināt sevi ar koksni. Nākošajai saeimai ir jāīsteno politika kas nodrošina šo resursus racionālu izmantošanu, lai palielinātu mūsu neatkarību.”

Savukārt Biedrības “Latvijas meža īpašnieku biedrība” valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks norāda “Bioekonomika ir galvenais veids kā virzīties uz klimatneitralitāti un resursu pašpietiekamību, izmantojot vietējos, atjaunojamos resursus Latvijā. Mežsaimniecībai ir izšķiroši svarīga loma šo mērķu sasniegšanā, tāpēc Saeimā pieņemtiem lēmumiem ir jābūt tādiem, kas mūs virza uz labklājību un enerģētisko neatkarību, nākotnē nodrošinot labu dzīves kvalitāti Latvijā. Meža nozares organizāciju stratēģijā izvirzītā misija ir veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju!”

Ar memoranda parakstīšanu, partijas apņemas veikt saprātīgu, sociāli un ekonomiski pamatotu, nacionālajām interesēm atbilstošu ES Zaļā kursa ieviešanu, nodrošinot vietējo resursu pieejamību visām iedzīvotāju grupām, kā arī ieviest taisnīgu kompensāciju sistēmu par saimnieciskās darbības aprobežojumiem lauksaimniecības, meža zemēs un derīgo izrakteņu atradnēs.

Tāpat partijas apņēmās pieņemot lēmumus, balstīties uz zinātniskiem, Latvijas apstākļiem attiecināmiem un atkārtojamiem pētījumiem, kā arī pirms nozarēm būtisku lēmumu pieņemšanas veikt sociālekonomisko izvērtējumu un konsultēties ar nozarēm.

Ar memorandiem var iepazīties: 
MEMORANDS  – Zaļo un Zemnieku savienība 
MEMORANDS  – Konservatīvie 
MEMORANDS  – SDP “Saskaņa” 
MEMORANDS  – Latvijas Krievu savienība 
MEMORANDS  – Partiju apvienība “Jaunā Vienotība” 
MEMORANDS  – Partiju apvienība “Attīstībai/Par!” 
MEMORANDS  – Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partijas, Latvijas Reģionu apvienība, Liepājas partija