Peat

NOTIKA SAEIMAS IGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS KOMISIJAS SĒDE PAR IESPĒJĀM SAMAZINĀT SEG EMISIJAS KŪDRAS NOZARĒ UN PAR NOZARES PASTĀVĒŠANAS IESPĒJĀM

21 / 05 / 2021

2021. gada 18. maijā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē skatīja jautājumu “SEG emisiju samazinājuma opcijas un Kūdras nozares ilgtspējīgas pastāvēšanas iespējas”. Deputāti interesējās par kūdras nozares radītajām SEG emisijām, iespējām tās samazināt un kā tas varētu ietekmēt nozares pastāvēšanu.

Sēdes gaitā deputāti uzklausīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāves informāciju par SEG emisiju samazināšanas saistībām valsts un ES līmenī un to ietekmi uz kūdras nozari. Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere informēja par nozares devumu tautsaimniecībai un iespējām samazināt emisijas, kā arī par nozares bažām par EK izstrādē esošajiem tiesību aktiem Zaļā kursa kontekstā (Taksonomijas regula, ZIZIMM regulas pārskatīšana). SEG samazināšanas saistību izpilde ietekmēs arī kūdras ieguves sektoru, jo pašlaik 15 % SEG emisiju zemes izmantošanas (ZIZIMM) sektorā veido kūdras ieguve. Galvenā iespēja kompensēt kūdras sektora emisijas ir vēsturisko kūdras ieguves vietu rekultivācija, izvēloties piemērotāko rekultivācijas veidu.

Deputāti kritiski izteicās par ES un Latvijas uzņemtajām emisiju samazināšanas saistībām, iespējām tās izpildīt un to, visticamāk, negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un konkurētspēju. Deputāts Nemiro norādīja, ka vairāk uzmanības būtu jāpievērš nozarēm, kuru radītās emisijas ir vislielākās – transportam, enerģētikai, nevis fokusēties uz kūdras nozari, kuras ietekme ir salīdzinoši neliela.

Diskusijas gaitā VARAM un Zemkopības ministrija (ZM) pauda viedokli, ka, kaut gan Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.–2030. gadam nosaka, ka kūdras ieguve būs iespējama līdzšinējā apjomā un platībās, tas var arī mainīties. EK pašlaik pārskata ZIZIMM regulu (ZIZIMM - Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība) un iespējams, ka klimata pārmaiņu samazināšanas mērķi (jeb saistības) pēc 2030. gada vēl tiks paaugstināti. ZM pārstāvis pauda viedokli, ka būtu jāpārskata SEG emisiju aprēķina metodika, kur uzskata, ka pēc produkta ieguves viss oglekļa dioksīds izdalās uzreiz (tūlītējas oksidācijas metode). Jāņem vērā, ka produkts uzreiz neemitē visu tajā esošo oglekļa dioksīdu. 

Sīkāka informācija: 
Ingrīda Krīgere
ingrida@peat, t.29106008