Peat

Latvijas Kūdras asociācija sveic savu biedru SIA Laflora 25 gadu jubilejā

03 / 07 / 2020

Svinīgi paceļot Latvijas karogu Jelgavas novada purvos, viens no lielākajiem un vecākajiem Latvijas kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem “Laflora” atzīmē 25 gadu darba jubileju.

Jelgavā, 2020.gada 3.jūlijā 

Svinīgi paceļot Latvijas karogu Jelgavas novada purvos, viens no lielākajiem un vecākajiem Latvijas kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem “Laflora” atzīmē 25 gadu darba jubileju. 

Godīga un atbildīga uzņēmējdarbība no pirmās dienas  

Uzņēmums “Laflora” dibināts 1995.gadā, piesaistot uzņēmējus no Vācijas, tika radīts uzņēmums ar nacionālā kapitāla pārsvaru kūdras ieguvei un kūdras produktu ražošanai. “Laflora” 25 gadu laikā kļuvis par vienu no lielākajiem un progresīvākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem valstī, kas ražo kūdras produktus dārzkopībai, mežsaimniecībai un lauksaimniecībai. Kūdras produktus “Laflora” eksportē uz aptuveni 100 valstīm visā pasaulē – Latvijas eksportētāju asociācija atzinusi “Laflora” kā vienu no Latvijas eksportspējīgākajiem uzņēmumiem.
Lai gan eksports veido lielāko daļu noieta, tomēr uzņēmuma konceptuāls uzstādījums ir piedāvāt arī Latvijas tirgum augstas kvalitātes produktus profesionālajai dārzkopībai, kuri ražoti pēc Latvijas apstākļiem pielāgotām Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta receptūrām.
“Laflora” apsaimnieko trīs kūdras purvus 1934 ha platībā – Kaigu un Drabiņu purvus Jelgavas novadā un Nīcgales purvu Daugavpils novadā, pastāvīgi nodarbinot ap 250 darbinieku, bet kūdras ieguves sezonas laikā darbinieku skaits sasniedz pat 400. “Laflora” par labāko darba devēju Zemgalē un Jelgavas novadā atzinusi gan Latvijas darba devēju konfederācija, gan Jelgavas novada pašvaldība.
Uzņēmuma apgrozījums pēdējos gados arvien pieaug un pērn pārsniedza jau 18 miljonus eiro, kad uzņēmums nodokļos samaksāja 3,2 miljonus eiro, un ir atzīts par vienu no lielākajiem nodokļu maksātājiem Jelgavas novadā.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune norāda: ““Laflora” ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmumiem Jelgavas novadā, kas ar savu nodokļu pienesumu stiprinājis novada izaugsmi. Pateicoties augstiem darba standartiem, tas vienmēr bijis sociāli atbildīgs uzņēmums un iemantojis iedzīvotāju simpātijas un uzticību. Daudzus gadus, kamēr vien to ļāva likums, uzņēmums ir bijis dāsns mecenāts un ziedotājs gan sporta, gan kultūras pasākumiem un projektiem. Fakts, ka uzņēmums ir nodomājis strādāt vēl ilgtspējīgāk - izstrādātajos kūdras purvos veidojot vēja parku, rada patiesu lepnumu, jo, pateicoties uzņēmuma izaugsmei, arī Jelgavas novads spēs kāpināt savu potenciālu.” 

Saimnieka pieeja zemei un kūdrai 

Tā kā lielākā daļa no “Laflora” kūdras ieguves teritorijām atrodas uzņēmuma īpašumā – Kaigu un Drabiņu purvi, kas ir vienas no lielākajām kūdras atradnēm valstī, uzņēmums radījis un darbojas pēc atbildīgas purvkopības principiem.
Atbildīga purvkopība nozīmē, ka kūdras ieguve notiek ilgtspējīgā veidā, iegūtā kūdra tiek pārstrādāta produktos ar pievienoto vērtību, teritorijas pēc kūdras ieguves pabeigšanas tiek atgrieztas ekonomiskajā apritē, kā arī notiek kūdras ieguves procesā radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju kompensēšana.
Uzņēmumā “Laflora” tiek īstenota plaša izstrādāto kūdras ieguves lauku rekultivācijas jeb tālākas izmantošanas programma. Sadarbībā ar zinātniekiem 200 ha platībā Kaigu purvā tiek pētīti inovatīvi rekultivācijas veidi. Rekultivācijas programma ir kūdras ieguves radīto SEG emisiju kompensējošs pasākums, kas samazina SEG emisijas un rada oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti, tādējādi nodrošinot “Laflora” ieguldījumu valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā.
Uzņēmumam ir ambiciozi attīstības plāni. Jau 2022. gadā Kaigu purvā plānots sākt vēja parka būvniecību, kas ar “zaļo” elektrību spēs nodrošināt 5% no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā, ko uzņēmums uzskata par nākamā līmeņa kompensējošo pasākumu.
Tāpat nākotnē plānots attīstīt ar vēja enerģiju nodrošinātus siltumnīcu kompleksus stādu audzēšanai un izvērst stādu eksportu, kā arī uzbūvēt jaunu kūdras produktu ražotni Latgalē – pie uzņēmuma apsaimniekotā Nīcgales purva.

Uzņēmuma pamatvērtība – cilvēki 

“Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks saka: “Mans kā uzņēmuma vadītāja personīgais moto: laimīgs cilvēks laimīgā valstī. Uzņēmuma attīstība veidota, izvirzot tās centrā cilvēku. Tā ir ne tikai darba alga, sociālās garantijas un patīkama darba vide, bet arī rūpes par sabiedrības izglītošanu,
sociālās aktivitātes un iesaiste dažādu valsts politiku veidošanā.”
“Laflora” pastāvīgi pauž savu nostāju aktuālos valsts attīstības, politikas plānošanas un problēmu jautājumos, kas skar kūdras nozari Latvijā.
Lai radītu izpratni par kūdru kā unikālu dabas resursu un tā ilgtspējīgu izmantošanu – uzņēmums iesaistās izglītojošās aktivitātēs – tiek organizēti izbraukumi kūdras purvos, semināri un mācības, bet sadarbībā ar lielākajām universitātēm ik gadu notiek izbraukuma lekcijas studentiem.
“Laflora” būtiska ir iesaiste kultūras un mākslas aktivitātēs ar mērķi veicināt kūdras pielietojuma dažādošanu – sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu māksliniekiem, uzņēmums veicina kūdras kā alternatīva mākslas, dizaina un interjera materiāla izmantošanu, kas ir inovācija ne tikai Latvijas, bet arī globālā līmenī.
Tāpat “Laflora” pastāvīgi atbalstījusi vietējo kopienu – sniegusi atbalstu līdzcilvēkiem un atbalstījusi sporta aktivitātes.
Latvijas Kūdras asociācijas vadītāja Ingrīda Krīgere saka: ““Laflora” aktīvs, atsaucīgs un nozīmīgs Latvijas Kūdras asociācijas biedrs, kuram rūp kūdras nozares attīstība un nākotne. Uzņēmums ļoti aktīvi piedalās dažādos nozarei svarīgos pētniecības projektos, iesaistās izglītošanas pasākumos un vienmēr ir gatavs dalīties ar padomiem un pieredzi. Novēlam “Laflora” stabilu, ilgu un paredzamu nākotni!”

Papildu informācija: Anda Zakenfelde, Kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma “Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja, 26539348, anda.zakenfelde@laflora.lv 

uldis_ameriks_laflora_5.jpg (7,14 MB)SIA Laflora valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks  
uldis_ameriks_laflora_7.jpg (10,17 MB)
Noskatieties video no jubilejas pasākuma: