Peat

Plaši atspoguļota Saeimas Latgales apakškomisijas 2019. gada 25. oktobra izbraukuma sēde Latgalē

30 / 10 / 2019

2019. gada 25. oktobrī notikusī Saeimas Latgales apakškomisijas sēde Balvu novadā plaši atspoguļota Saeimas tīmekļa vietnē, Balvu tīmekļa vietnē, kā arī centrālajos un vietējos medijos

Ikviens var iepazīties ar Latgales apakškomisijas sēdes atspoguļojumu informatīvajā telpā.
 Edmunds Teirumnieks: kūdras ieguvei un substrāta ražošanai ir būtiska ietekme uz reģionu attīstību. Spied šeit:  LR Saeimas tīmekļa vietne (25.10.2019.) 
Teirumnieks: kūdras ieguvei ir būtiska ietekme uz reģionu attīstību. Spied šeit:  Ziņu portāls Latvijai (27.10.2019)  www.la.lv 
Latvijas TV Dienas ziņas plkst.18.00, 28.10.2019. Spied šeit: LTV1 
Informācija Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 28.10.2019. ( www.balvi.lv). Spied šeit:  Balvu novads  

Dienas Bizness 29.10.2019. publicējis apjomīgu materiālu par kūdras nozares attīstību Latgalē un aizvadīto ieguves sezonu:  Kūdras nozarei laba sezona, bet neprognozējama nākotne