Peat

13.-14. jūnijā notiks LIFE REstore konference par kūdrāju apsaimniekošanu un ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanu

05 / 06 / 2019

2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, norisināsies projekta LIFE REstore starptautiskā noslēguma konference “Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana”.

Konferences mērķis ir aktualizēt kūdrāju nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas kontekstā.
Konferences galvenās tēmas: 
dažādi apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrāde;
kūdras ieguves rezultātā degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas apsaimniekošanas rekomendācijas;
ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma iekļaušana degradēto kūdrāju turpmākas izmantošanas plānošanā.
Lai iepazītos ar konferences programmu un pieteiktos dalībai konferencē,  spied šeit .