Peat

05.03.2019. seminārs par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu rezultātiem kūdrājos

22 / 02 / 2019

2019.gada 5.martā plkst.10.00 Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava", Rīgas ielā 111, Salaspilī notiks projekta LIFE REstore "Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" rīkots seminārs par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu rezultātiem kūdrājos Latvijā un nacionālo SEG emisiju faktoru izstrādi. Uz semināru ieteicams iepriekš reģistrēties.

Aicinām dalībai semināram iepriekš reģistrēties šeit:  https://ej.uz/LIFErestoreSEG  

LIFE REstore ietvaros divu gadu periodā veikti SEG emisiju mērījumi dažādā veidā apsaimniekotos kūdrājos - kopumā 41 teritorijā visā Latvijā, kas ļāvis saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) vadlīnijām aprobēt SEG emisiju uzskaites metodoloģiju organiskajām augsnēm Latvijā, kā arī izstrādāt nacionālos SEG emisiju faktorus kūdrājiem un noteikt no klimata aspekta efektīvākos kūdrāju apsaimniekošanas veidus. 

LIFE REstore īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju ar ES LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Informāciju sadagatavoja A.Zālamane