Peat

Saņemts LKA Kūdras ieguves sertifikāts

20 / 11 / 2018

Atbilstoši jaunajam Kūdras ieguves sertifikācijas nolikumam (apstiprināts LKA biedru 2017.gada decembra sapulcē) veikta kūdras ieguves sertifikācija SIA “Laflora” atradnē “Kaigu purvs”.

2018. gada oktobrī notika SIA “Laflora” kūdras ieguves sertifikācijai pieteiktajā kūdras atradnē “Kaigu purvs”. Sertifikācijas komisija 3. oktobrī apmeklēja pretendenta uzņēmumu un sertificēšanai pieteikto kūdras ieguves vietu, iepazinās ar pretendenta sniegto informāciju un dokumentiem, ar situāciju kūdras ieguves laukos. Atbilstoši Kūdras ieguves sertifikācijas nolikumam sertifikācijas komisija izvērtēja pretendenta darbību un iesniegtos dokumentus un lēma par Latvijas Kūdras asociācijas Kūdras ieguves sertifikāta Nr.001 piešķiršanu SIA “Laflora”. Sertifikāts piešķirts 2018.gada 1.novembrī, derīgs līdz 2021. gada 31. oktobrim.
Lai nodrošinātu sertifikācijas kritēriju izpildi sertificētajā kūdras ieguves vietā un kūdras ieguves procesos, sertifikācijas komisija veic kūdras ieguves vietas uzraudzību, apmeklējot to ne retāk kā vienu reizi trīs gados. Ja izpildīti Nolikumā noteiktie kritēriji, sertifikātu pagarina.