Peat

Konkurss par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesībām Červonkas purvā

25 / 10 / 2018

AS “Latvijas valsts meži” izsludinājis konkursu par zemes nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu kūdras atradnē Červonkas purvā, atradnes kopējā platība ir 61,91 hektārs. Kūdras atradne atrodas Daugavpils novada Vecsalienas pagastā, LVM Dienvidlatgales reģiona Sventes meža iecirkņa teritorijā.

Vairāk informācijas par nomas un zemes dzīļu izmantošanas tiesību piešķiršanu kūdras atradnē Červonkas purvā - AS "Latvijas valsts meži" tīmekļa vietnē šeit.