Peat

Grozījumi MK noteikumos par publiskas personas zemes nomu

19 / 10 / 2018

2018.gada 1. jūlijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 350, 19.06.2018., “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, tomēr pašlaik notiek darbs pie grozījumiem gan noteikumos Nr. 350, gan MK noteikumos Nr.696, 06.09.2011., “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.

2018.gada 21. jūnijā valsts skretāru sanāksmē izsludināti grozījumi MK noteikumos 696. Ar grozījumiem nodaļa par publiskas personas zemes iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai no noteikumiem Nr.350 tiek pārcelta uz noteikumiem Nr.696.
6. un 12. septembrī un VARAM notika starpinstitūciju sanāksme, kurā piedalījās un aktīvi savu viedokli pauda arī LKA pārstāvji. FM, TM, KNAB bija iebildumi par punktiem, par kuriem vienošanās tika panākta jau 2017.gadā, strādājot pie noteikumiem Nr. 350. Pašlaik pamatā vienošanās par noteikumu proejktu ir panākta. VARAM sadarbībā ar LKA, LVM un DAP precizē dažu punktu redakcijas. Noteikumiem jāstājas spēkā 2018. gada 30. novembrī.