Peat

Grozījumi MK noteikumos “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”

20 / 08 / 2018

Turpmāk kūdras paraugus varēs testēt arī citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditētā laboratorijā

Ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. Noteikumu 9.punkts tagad nosaka, ka paraugu testēšanu un nepieciešamās analīzes veic laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditētā laboratorijā.