Peat

Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību

28 / 06 / 2018

1.jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.

Noteikumi pieejami šeit.