Peat

Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi

28 / 06 / 2018

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija sēdē atbalstīts noteikumu projekts “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumi 1.jūlijā stājušies spēkā.

Noteikumi 1.jūlijā stājušies spēkā un pieejami  šeit.