Peat

Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par izstrādātu kūdras lauku rekultivāciju

26 / 03 / 2018

Iznācis LIFE REstore e-ziņotājs par projektā pētītajiem un izmēģinājumu teritorijās pārbaudāmajiem izstrādātu kūdras lauku rekultivācijas scenārijiem – kokaudžu, sfagnu sūnu un ogulāju stādījumiem, kā arī hidroloģiskā līmeņa stabilizāciju.

E-ziņotājs pieejams   ŠEIT.
LIFE REstore mērķis ir sagatavot rekomendācijas izstrādātu kūdras lauku atkārtotas izmantošanas plānošanai, līdzsvarojot ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus.
Projekta ietvaros tiek analizēti visi Latvijas apstākļiem piemērotie degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi, to apraksti tiks iekļauti LIFE REstore rokasgrāmatā par degradētu kūdrāju atkārtotu izmantošanu, kas iznāks 2019. gada sākumā.
Lai pārbaudītu rekultivācijas scenāriju ieviešanu dzīvē, tādējādi ar praktisku pieredzi papildinot sagatavojamās rekomendācijas, kā arī, lai noteiktu to ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaiņām no kūdrājiem, vairāki no degradētu kūdrāju rekultivācijas scenārijiem ieviesti piecās projekta LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās:
• Kaigu purvā – kokaudžu stādījumi;
• Lielajā Ķemeru tīrelī – sfagnu sūnu stādījumi;
• Kaudzīšu purvā – lielogu dzērveņu stādījumi;
• Kaigu purvā – krūmmelleņu stādījumi;
• Laugas purvā – hidroloģiskā līmeņa stabilizācija.
LIFE REstore ietvaros veikto rekultivācijas pasākumu rezultātā plānota oglekļa dioksīda emisiju samazināšana par 2226,54 tonnām CO2 gadā.
Projektu “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību "Baltijas krasti", Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava" un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu. Vairāk: restore.daba.gov.lv. 

Izmēģinājumu teritoriju izvietojums: 

izmeginajumu_teritorijas_f2.jpg (187,64 KB)


Vairāk informācijas:
Anda Zālmane
Dabas aizsardzības pārvalde, LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 26539348, e-pasts: anda.zalmane@daba.gov.lv