Peat

Par publiskas zemes nomu

28 / 06 / 2017

Notiek Latvijas Kūdras asociācijas un AS “Latvijas valsts meži” pārstāvju tikšanās par zemes nomas līgumiem, lai izstrādātu abām pusēm pieņemamu nomas līguma tekstu. 5.februāra Ministru kabineta komitejas sēdē tika izskatīts noteikumu projekts “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Šie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”. Tika nolemts pagaidām nevirzīt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.