Peat

Žurnāls "Akadēmiskā dzīve" (Academic Life)

09 / 01 / 2017

52. rakstu krājums, veltīts Latvijas Zemes resursam kūdrai un purvu pētījumiem.

Rakstu var izlasīt šajā saitē:  http://www.lu.lv/adz/52-numurs/
Galvenie raksti, kas varētu Jūs interesēt:

 • Māris Kļaviņš, Ingrīda Krīgere
  Zemes resursi Latvijas izaugsmei: kūdra, tās sastāvs un izmantošanas potenciāls
  Humusvielas ir galvenā kūdras organisko vielu sastāvdaļa, aizvien pieaug interese par to izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā, vides rekultivācijā un dažādās rūpniecības nozarēs.
 •  Māra Pakalne, Līga Strazdiņa, Oļģerts Aleksāns
  Latvijas purvu bioloģiskā nozīme, aizsardzība un biotopu atjaunošana
  Latvijā ir vairāk nekā 10 gadus ilga purva biotopu un to hidroloģiskā režīma atjaunošanas pieredze. Īstenoti arī citi nozīmīgi projekti, kas saistīti ar mitrāju aizsardzību.
 •  Laimdota Kalniņa, Aivars Markots
  Latvijas purvu attīstības izpētes vēsture
  Ir noteiktas likumsakarības starp kūdras uzkrāšanās intensitātes raksturu augstajos un zemajos purvos, tomēr vairāku purvu attīstībā un kūdras uzkrāšanās raksturā iezīmējas atšķirības.
 •  Viesturs Pauls Karnups
  Kūdra Latvijā 1918.–1940. gadā: ieskats ekonomikas vēsturē
  Ulmaņa režīma laikā kūdras ieguve un izmantošana aktivizējās un valdība intensīvāk sāka ekspluatēt kūdru. Pieauga kūdras izmantošana, kūdrai atradās arī plašas eksporta iespējas.
 •  Ilze Ozola
  Kūdras ieguves un izmantošanas ekonomiskie un sociālekonomiskie aspekti
  Kūdras ieguve notiek salīdzinoši nelielā daļā no Latvijas kūdras atradnēm, tomēr šeit iegūst aptuveni trešo daļu no kūdras, ko izmanto ES dārzkopībā, pieaug eksports uz Austrumu valstīm.