Peat

Valdība atbalsta nepieciešamību atvieglot zemes dzīļu izpēti Latvijā

07 / 12 / 2016

Otrdien, 2016.gada 6.decembrī, valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto piedāvājumu par zemes dzīļu tiesiskā regulējuma pilnveidošanu potenciālo investīciju piesaistei.

Lai veicinātu Latvijas zemes dzīļu izpēti un izmantošanu, VARAM ir izstrādājusi un valdība otrdien, 2016.gada 6.decembrī atbalstīja priekšlikumu pilnveidot spēkā esošo zemes dzīļu tiesisko regulējumu, lai ilgtermiņā no šī Latvijas resursa iegūtu gan iedzīvotāji, gan valsts.

Šo priekšlikumu mērķis ir veicināt zemes dzīļu izpēti un iegūt jaunu informāciju par zemes dzīļu uzbūvi un īpašībām Latvijā. Esošā normatīvā regulējuma pilnveidošana ļaus veidot investīcijām labvēlīgu vidi un nodrošinās iespējas veicināt zemes dzīļu efektīvu izmantošanu. Vienlaikus plānots noteikt zemes dzīļu lietošanas aprobežojumus atsevišķos zemes dzīļu izpētes gadījumos, paredzot kompensācijas zemes īpašniekiem par šiem aprobežojumiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atzīmē: “Šodienas valdības lēmums ļaus mums virzīties uz priekšu, lai apzinātu Latvijas zemes dzīļu potenciālu un atbilstoši tam darītu visu, lai gan zemes īpašnieki, gan valsts varētu šo potenciālu izmantot. Vienlaikus, pilnveidojot normatīvo regulējumu, mēs izveidosim sistēmu, kas ne tikai motivēs zemes īpašniekus iesaistīties zemes dzīļu izpētē, bet arī radīsim viņiem garantijas par atbilstošas un pienācīgas kompensācijas saņemšanu, ja viņu teritorijā tiks atrasti īpaši nozīmīgi derīgie izrakteņi.”

Jāatzīmē, ka Latvijā pastāvošais normatīvais regulējums savā ziņā ir atzīstams par unikālu, jo zemes īpašniekiem pieder visas zemes dzīles līdz zemes centram. Valdībā atbalstītie priekšlikumi paredz saglabāt Civillikumā noteiktās zemes īpašnieku īpašumtiesības.

VARAM eksperti ir analizējuši daudzu Eiropas valstu, kā arī ASV un Kanādas pieredzi un tiesisko regulējumu saistībā ar derīgajiem izrakteņiem. Kopā ir izpētīta 14 valstu pieredze. Balstoties uz šo izpēti, tika sagatavoti četri iespējamie rīcības varianti turpmākai zemes dzīļu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. VARAM kā Latvijas situācijai atbilstošāko aicināja atbalstīt koncepcijā iekļauto „B” variantu. Tajā piedāvātie risinājumi balstīti uz esošā normatīvā regulējuma pilnveidošanu Latvijā, nosakot zemes dzīļu lietošanas tiesību aprobežojumus zemes dzīļu izpētes gadījumos, paredzot iespēju noteikt valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalus minerālresursu izmantošanai, kā arī kompensācijas zemes īpašniekiem.

VARAM ar sagatavotajiem priekšlikumiem ir iepazīstinājusi gan nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvjus, gan Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Ārvalstu investoru padomes pārstāvjus.

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija