Peat

Meteorologi prognozē, kādas klimata pārmaiņas Latviju skars turpmāko gadu laikā

16 / 11 / 2016

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs» (LVĢMC) veicis detalizētu vēsturisko meteoroloģisko novērojumu datu analīzi, kā arī izstrādājis nākotnes klimata pārmaiņu scenārijus Latvijai.

Klimats ir viens no noteicošajiem vidi ietekmējošiem faktoriem, kas lielā mērā ietekmē visas tautsaimniecības jomas. LVĢMC analizēja klimata parametru (gaisa temperatūra, atmosfēras nokrišņi, vēja ātrums) izmaiņas divos nākotnes klimata pārmaiņu scenārijos, kas atbilst vidējiem un augstiem siltumnīcefekta gāzu emisiju apmēriem.
Analizējot nākotnes klimata pārmaiņu scenāriju prognozes, var secināt, ka pirmā scenārija gadījumā Latvijas teritorijā gadsimta beigās gaisa temperatūra būs par vidēji 3-4°C, savukārt otrā scenārija apstākļos – par 5-6°C augstāka par 1961.-1990.g. perioda vidējām vērtībām.
Scenāriju prognozes iezīmē kopējā nokrišņu daudzuma palielināšanos Latvijā. Apskatot prognozētās atmosfēras nokrišņu daudzuma izmaiņas sezonālā un teritoriālā griezumā, mērenu klimata pārmaiņu apstākļos, visbūtiskākā atmosfēras nokrišņu daudzuma palielināšanās Latvijas teritorijā gaidāma ziemas (23-38%) un pavasara (10-25%) sezonās, un visnozīmīgāk nokrišņu daudzums palielināsies Vidzemē un Kurzemes centrālajā daļā.
Lai raksturotu klimata pārmaiņu virzību, un lai labāk apzinātu iespējamos riskus un sekas klimata ietekmētās tautsaimniecības jomās, LVĢMC veiks arī dažādu klimatisko parametru rādītāju un indeksu nākotnes izmaiņu aprēķinu. Šo rādītāju un indeksu izmaiņas palīdzēs prognozēt ekstremālo parādību biežumu, intensitāti un teritoriālo izplatību, kā arī tie ir nepieciešami, lai plānotu un veiktu adaptācijas pasākumus klimata ietekmētajās tautsaimniecības nozarēs.