Peat

Pēta degradētus purvus

21 / 07 / 2016

Lielbritānijas dabas aizsardzības speciālisti Latvijā pētījuši, kā notiek degradētu purvu atjaunošana.

Viņi apmeklējuši Slīteres Nacionālo parku, kā ari Lielsalu un Vasenieku purvus. Slīterē aiz kāpu vaļņiem (kangariem) saglabājušās mitras ieplakas (vigas), kas ir nozīmīgas mitrāju teritorijas. Savukārt Talsu novada Lielsalu purvā vietām turpinās, bet citviet pabeigta kūdras izstrāde, un šim purvam, ko uzskata par degradētu, rakstīs apsaimniekošanas plānu. Savukārt Ventspils novada Vasenieku purvā notikuši hidroloģiski darbi, lai veicinātu degradētas platības dabīgu atjaunošanos. В

PURVS ar zemām priedītēm, sūnainiem ciņiem un akačiem ir bagāta ekosistēma. Zinātnieki pēta, ka purvos atjaunot dabas vērtības pēc kūdras izstrādes.
LETA