Peat

Biedrība: EK paliek pie novecojušiem mērķiem SEG izmešu samazināšanā

21 / 07 / 2016

Eiropas Komisija (EK) piekāpusies dalībvalstu spiedienam un nav izmantojusi iespēju noteikt Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm tādus siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazināšanas mērķus, kas ļautu sasniegt Parīzes nolīgumā noteikto - noturēt globālo temperatūras kāpumu 1,5 grādu robežās, aģentūru LETA informēja biedrības "Zaļā brīvība" pārstāvji.
EK publiskoja priekšlikumu kopīgo centienu lēmumam un Zemes izmantošanas, izmaiņu zemes lietojumā un mežsaimniecības sektora (LULUCF) noteikumiem. Šie dokumenti aptver 60% ES kopējo siltumnīcefekta gāzu izmešu un nosaka mežu, mitrāju un citu ekosistēmu lomu klimata pārmaiņu samazināšanā, kā arī nosaka emisiju apjoma samazināšanas mērķus 2030.gadam katrai ES dalībvalstij.
Kā skaidroja biedrībā, tiem ir milzīga nozīme, lai sasniegtu Parīzes nolīgumā izvirzīto, taču pašreizējais dokumentu saturs neļaus iekļauties nolīgumā paredzētajos 1,5 grādos, par ko samita laikā iestājās gan ES, gan ES dalībvalstis.
Samazināt emisijas saskaņā ar Parīzes vienošanos varētu, nosakot iespējami zemāko atskaites punktu 2030.gada emisiju samazināšanas mērķiem un ieviešot iespēju mainīt dalībvalstu individuālos mērķus saskaņā ar ES kopīgo apņemšanos, taču pret to iebilst vairākas dalībvalstis, tostarp Latvija, un biznesa organizācijas, norādīja biedrībā.
"Latvija kopā ar vairākām citām dalībvalstīm atbalsta, lai oglekļa piesaiste no mežiem tiktu pieskaitīta nacionālajiem emisiju samazināšanas centieniem. Tas nozīmē, ka nebūtu jāpieliek pūles, lai emisijas tiešām samazinātu un uz mežu rēķina tās varētu palielināt, piemēram, lauksaimniecībā. Šobrīd Latvija var sasniegt savu nacionālo mērķi, taču laicīgi jāsaprot, ka nākotnē emisijas būs jāsamazina gan transportā un lauksaimniecībā, gan mazajā rūpniecībā un mājsaimniecībās," sacīja biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Brizga, norādot, ja par to netiks domāts tagad, pēc 2020.gada būs grūti uzņemt jaunu virzienu emisiju samazināšanai, lai neapdraudētu ekonomiku un cilvēku labklājību.
LETA