Peat

Eksperti no Lielbritānijas novērtē degradētu purvu atjaunošanas pieredzi Latvijā

15 / 07 / 2016

28. jūnijā dabas aizsardzības eksperti no Lielbritānijas projekta «Cumbrian Bogs LIFE+» apmeklēja Slīteres Nacionālo parku, Lielsalu un Vasenieku purvu, kur kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta «LIFE REstore» un Latvijas Universitātes projekta «LIFE Mitrāji» ekspertiem iepazina purvu atjaunošanas praksi un diskutēja par teritoriju apsaimniekošanu.

Lielbritānijas eksperti iepazina Slīteres Nacionālā parka reto augu daudzveidību un kāpu vaļņu (kangaru) un mitro starpkāpu ieplaku (vigu) ainavu, kas atzīta par lielāko Eiropā un ir viena no «LIFE Mitrāji» projekta darbības vietām. Lielsalu purvā tika pārrunātas iespējamās apsaimniekošanas pieejas teritorijām, kurās notiek vai ir pilnībā pabeigta kūdras ieguve.

«Abus projektus vieno kopīgs izaicinājums — izstrādātu kūdras lauku jeb degradētu kūdrāju teritoriju turpmāka apsaimniekošana. Lielsalu purvu ārvalstu kolēģiem parādījām kā vienu no «LIFE REstore» projekta izpētes vietām. Šeit atrodamas dažādas degradācijas pakāpes teritorijas, kur padziļināti pētīsim dabas daudzveidību, kā arī īstenosim siltumnīcefekta gāzu emisijas mērījumus. Projektā plānojam izstrādāt ieteikumus degradētu purvu racionālai apsaimniekošanai,» skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes «LIFE REstore» projekta vadītājs Kaspars Pabērzs.

«Vasenieku purvā mums bija lieliska iespēja aplūkot pirms vairākiem gadiem īstenotu hidroloģisko darbu pozitīvo ietekmi uz degradēto biotopu atjaunošanās procesu. Latvijā īstenotā prakse ir labs piemērs purvu ekosistēmu atjaunošanā un dabas vērtību saglabāšanā. Ar Latvijas kolēģiem noteikti turpināsim sadarbību teritoriju apsaimniekošanas pieeju un tehnoloģiju virzienā,» gūto pieredzi atzinīgi vērtē «Cumbrian BogsLIFE+» projekta vadītājs Džons Dunbavins.

Linda Kalniņa, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta «LIFE REstore» sabiedrisko attiecību speciāliste