Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

2019. gada 25. oktobrī Saeimas Latgales apakškomisijas izbraukuma sēde par kūdras nozares attīstību Latgales reģionā

2019. gada 25. oktobrī, plkst.11.00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, notiks LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputātu izbraukuma sēde – diskusija par kūdras nozares attīstību Latgales reģionā.

LIFE REstore konferences rezultāti – ieraksti un grāmata

2019. gada 13.-14. jūnijā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā norisinājās Eiropas Komisijas vides un klimata programmas LIFE projekta LIFE REstore organizētā starptautiskā konference "Degradēto kūdrāju ilgtspējīga apsaimniekošana un ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšana".