Peat

Latvijas Kūdras asociācija

Latvijas Kūdras asociācija (LKA) dibināta 1996. gadā. LKA apvieno Latvijas kūdras ražotājus, ar nozari saistītos uzņēmējus un fiziskas personas, kuras sniegušas ievērojumu ieguldījumu nozares attīstības labā, kā arī pētniekus, kuri strādā purvu un kūdras izpētes jomā. Asociācijas mērķis ir veicināt Latvijas kūdras ražošanas nozares attīstību, darba vietu radīšanu un kūdras resursu racionālu, videi draudzīgu un ilgstspējīgu izmantošanu, dabas daudzveidības un purvu resursu saglabāšanu kā arī pārstāvēt un aizstāvēt biedru intereses. 

KŪDRA - VESELĪGAI PĀRTIKAI UN ZAĻAI VIDEI

Aktualitātes

Valsts kūdras nozarei dod skaidru signālu par attīstību – apstiprinātas kūdras nozares pamatnostādnes

Rīgā, 2020.gada 17. novembrī Ministru Kabinets apstiprināja Latvijas kūdras nozarei stratēģiski svarīgās “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2020.-2030.gadam”, kas ļauj ilgtermiņā plānot nozares pastāvēšanu un attīstību. Pamatnostādnes tika veidotas vairāk nekā piecus gadus.

Plānotais Latvijas Kūdras forums 2020. gada 5. novembrī ATCELTS

Sakarā ar vīrusa COVID 19 straujo izplatību 2020. gada 5. novembrī plānotais Latvijas Kūdras forums ATCELTS.