Peat

DARBS

Kūdras nozarē Latvijas reģionos ir pieejamas darba vietas 

Sākoties kūdras ieguves sezonai, uzņēmumi meklē dažāda profila darbiniekus – gan pastāvīgam darbam, gan sezonas darbam. Par darba pienākumiem, apmaksu un kārtību jūs informēs katrs zemāk minētais uzņēmums. Darba pienākumi, samaksa un nosacījumi katrā vietā ir atšķirīgi. 

PIERĪGA 

    Palīgstrādnieki grieztās kūdras pārkraušanai un celmu lasīšanai
    Getliņu purvs, Salaspils novads. Tālr. nr. 28744247, Kārlis. SIA “Florabalt”
    Traktorists
    Cenu tīrelis, Olaines novads. Tālr. nr. 29439117, Verners. SIA “Olaines kūdra” 

VIDZEME 

    Strādnieki grieztās kūdras pārkraušanai
    Saukas purvā, Barkavas pagastā, Madonas novadā. Tālr. nr. 26325384, 26389829. SIA “Saukas kūdra”.
    Pastāvīgie darbinieki (traktoristi), sezonas darbinieki gabalkūdras pārkraušanai
    Eipuru purvā, Sējas novadā. Tālr. nr. 29138692. SIA “Pindstrup Latvia”.
    Laugu purvā, Inčukalna novadā. Tālr. nr. 26277641. SIA “Pindstrup Latvia”
    Vajadzīgi 30 - 40 sezonas strādnieki grieztās kūdras pārkraušanai, divi ekskavatoristi
    Sapatas purvā, Burtnieku novadā, Vecates pagastā.. Tālr. nr. 29168895, Agris. SIA “Sapata”.
    Vajadzīgi 20 - 30 sezonas strādnieki grieztās kūdras pārkraušanai, divi ekskavatoristi un trīs frontālā iekrāvēja vadītāji
    Unguru purvā, Pārgaujas novadā, Raiskuma pagastā. Tālr. nr. 29168895, Agris. SIA “Unguri”.
    Palīgstrādnieki grieztās kūdras pārkraušanai
    Airīšu purvs, Siguldas novads, Jūdaži. Tālr. nr. 22078787, Valdis. SIA “Compaqpeat”
     Sezonas palīgstrādnieki grieztās kūdras pārkraušanai
    Taures kūdras ieguves iecirknis, Vijciema pagasts, Strenču novads. Tālr. nr. 26 182 071, iecirkņa vadītājs Jevgenijs Tuļinovs. AS “Seda”.
    Sezonas palīgstrādnieki grieztās kūdras pārkraušanai
    Palšu kūdras ieguves iecirknis, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads / Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads. Tālr. nr. 29 411 159, iecirkņa vadītājs        Harijs Cielavs. AS “Seda”.
    Elektriķis, palīgstrādnieki grieztās kūdras pārkraušanai un celmu lasīšanai
    Aizkraukles purvs, Kokneses novads. Tālr. nr. 22026196, Raimonds. SIA “Kūdras enerģija”. 
    Nepieciešami pieci kūdras ieguves strādnieki
    Purvs Rāķis, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novad, LV-4063. Tālr. nr. 20216812, Inese Šalma, SIA "Klasmann-Deilmann Latvia".  

ZEMGALE  

    Vajadzīgi 20 - 30 sezonas strādnieki grieztās kūdras pārkraušanai
    Galenieku purvā, Bauskas novadā, Codes pagastā. Tālr. nr. 26428681, Vitauts. SIA “Gelenieki”.
    Palīgstrādnieki grieztās kūdras pārkraušanai un celmu lasīšanai
    Ērgļu purvā, Valles pagastā, Vecumnieku novadā. Tālr. nr. 28744247 Kārlis. SIA “Florabalt”.
    Palīgstrādnieki grieztās kūdras pārkraušanai un celmu lasīšanai 
    Sūnekļa purvs, Salas pagasts, Viesītes novads. Tālr. nr. 26115922, Dainis. SIA “Gargrode”
    Ražošanas līnijas operators
    Misas kūdras pārstrādes cehs, Vecumnieku novads, Misa. E-pasts: info.lv@agaris.eu, Tālr. nr. 63976863. AS “AGARIS LATVIA”.