Peat

Sponsori

2017.gada sponsori 

Mini expo dalībnieki

ĀKF Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle, Balti tehnika serviss SIA, Bara Mineraler AB, INADCO Systems Bv, Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V, Lachenmeier ApS/ Echolo, MSC Latvia SIA, SIA VALTEK, Stephan Schmidt KG, Tootsi Turvas, Turftech International Ltd, UGB UAB

2017.gada 13. - 14. septembrī Latvijā notika  Baltijas Kūdras ražotāju forums 2017.

Foruma tēma -  “Kūdrāji - izpēte, izstrāde, rekultivācija un to ietekmējošie faktori”.

Forums pulcēja Kūdras nozares pārstāvjus no dažādām kūdras ieguves valstīm, kā arī politikas veidotājus un zinātniekus, kas dalījās pieredzē un zināšanās par kūdru un ar kūdrājiem saistītajiem jautājumiem.