Peat

Plānošanas dokumenta “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks 25.janvārī plkst. 15:00

12 / 01 / 2018

Plānošanas dokumenta “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2050. gadam” stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks 25.janvārī plkst. 15:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Peldu iela 25, Rīgā, 101. telpā.

Ar stratēģiju un Vides pārskatu var iepazīties  šeit .